Lugares


Ilustracións feitas a partir de debuxos in situ


Primeiros cadernos

(Barcelona, Compostela, Pontevedra e Ordes)